Сэдвүүд
1

2017 онд тулгамдаж буй хамгийн чухал асуудал

Гарчиг Модератор Нийтлэлүүд Сүүлийн нийтлэл
Хэлэлцүүлэг
2017 онд тулгамдаж буй хамгийн нэгдүгээр аусуудал юу вэ?
altanshagai.t@khentii.khural.mn 2 2017-05-10 16:24

Facebook

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 245
  • НИЙТ:
  • 325 894