Дүрэм, журам
9

Хэнтий аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дүрэм
2014-11-04 13:51
Хэнтий аймгийн нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дүрэм
Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам
2014-10-24 23:25
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдааны 24 дүгээр тогтоолын 02 дугаар хавсралт Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдэд мөнгөн урамшуулал олгох журам Нэ..
Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны зардал олгох журам
2014-10-24 23:18
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдааны 24 дүгээр тогтоолын 01 дугаар хавсралт Хэнтий аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид, Тэргүүлэгчдийн үйл аж..
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ
2014-10-24 22:42
Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолын хавсралтТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН EC ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн захиргааны албан хаагчийн албаны үйл ажиллагаандбаримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэхэд энэ дүрмийнзорилгооршин..