Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, байгаль орчны хороо
2

ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ МӨРӨН СУМААС ЭХЛҮҮЛЭВ
2018-10-17 15:40
Жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн Бямба гаригийг бүх нийтээр мод тарих тарих үндэсний өдөр болгосон Ерөнхийлөгчийн зарлиг бий.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үндсэн зорилт, Хурлын Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал,..