Хууль, эрх зүй, авлига ёс зүйн хороо
2

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙ АВИЛГА ЁСЗҮЙН ХОРОО ХУРАЛДАВ
2018-06-29 16:45
Хэнтий аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Хууль эрхзүй авилга ёсзүйн хороо нь 2018 оны 6-р сарын 29-ний өдөр хуралдаж 2018 оны 2-р хагас жилд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө батлав. Хороо нь Аймгийн ИТХ-ын Төлөөлөгчийн ёсзүй, хуралдааны дэгийн..